IBC keuring - Roestvaststaal Apparaten

Ga naar de inhoud

IBC keuring

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt vaak gebruik gemaakt van Intermediate Bulk Containers (IBC’s). De Europese wetgeving over het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).  In het ADR is bepaald dat IBC's moeten zijn ontworpen, vervaardigd en beproefd volgens een kwaliteitsgarantieprogramma dat de instemming heeft van de bevoegde autoriteit (in Nederland het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) teneinde te garanderen dat elke IBC voldoet aan de voorschriften.

In de ADR voorschriften is ook vastgelegd dat IBC's die bestemd zijn voor het vervoer van vloeistoffen periodiek moeten worden onderworpen aan een luchtdichtheidsproef en dat IBC's periodiek moeten worden geïnspecteerd. Dit geldt in principe voor alle IBC’s die op het Nederlandse grondgebied aanwezig zijn. De termijnen voor deze periodieke keuring zijn:

  • Iedere 2,5 jaar: visuele inspectie (uitwendig) en dichtheidsproef;
  • Iedere 5 jaar: visuele inspectie (inwendig en uitwendig) en dichtheidsproef.

Waarom belangrijk?
Betrokken instanties handhaven meer en meer op het naleven van de regelgeving om gevaarlijke situaties en milieuschade te voorkomen. Om veilig en verantwoord met IBC’s te werken is het belangrijk dat deze goedgekeurd zijn. Het gebruik van ongekeurde IBC's kan aanzienlijke boetes opleveren.

Daarnaast keren verzekeraars inzake milieuaansprakelijkheid in de regel alleen uit als de IBC’s aan alle wettelijke eisen voldoen.
Grote bedrijven en raffinaderijen controleren bij de toegang op keuringsrapporten.

Wat kan RVSA voor u betekenen?
RVSA B.V. is erkend door het Ministerie Infrastructuur en Milieu, ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport ) om deze inspecties te mogen uitvoeren.
Telefoon: +31 (0) 162 51 21 74  
© RVSA - Roest Vast Staal Apparaten
Ramgatseweg 25 4940 VN
Raamsdonksveer
Terug naar de inhoud